"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

foto
Kurzy:
 • 2017
  - účast na konferenci: „Zdravé fitness pro zdravé Česko“, ČKF, Praha
  - "Fyziopilates 2: Dech, najdi novou inspiraci", lektorka: Mgr. Gabriela
     Jakešová, myPilates Akademy, Praha
  - "Fyziopilates 1: Hluboký stabilizační systém", lektorka: Mgr. Gabriela
     Jakešová, myPilates Akademy, Praha
 • 2016
  - „Fyzio v pilates: hyperlordóza a výhřez plotének“, lektor: Mgr. Jakub
     Mertlík - Elixír Akademie,   Praha
  - účast na konferenci: „Zdravé fitness pro zdravé Česko“, ČKF, Praha
  - účast na tematické konferenci Potraviny, zdraví a výživa: Tuky taky aneb v čem se mnozí mýlí,
    SPV Praha
 • 2015
  - Rekvalifikační kurz: Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví,   EduSpa College Praha + profesní kvalifikace Sportovní masáž (69-037-M)
  - kurzy: Medová masáž, Dornova metoda a Breussova masáž, EduSpa College Praha
  - Anatomie pro instruktory pilates, Základy fyzioterapie pro instruktory, lektor: Mgr. Jakub   Mertlík - Elixír Akademie, Praha
  - Pilates po porodu, Pilates po operacích, lektor: Eva Behenská - Školící středisko PhDr. Olgy   Huspekové,Praha
  - Cvičení na židli, cvičení pro chodidla, lektor: Věra Havlová - Školící středisko PhDr. Olgy   Huspekové,Praha
  - CORE A, IQ pohyb akademie, Praha, lektor: Mgr. Daniel Müller
  - Pilates pro seniory, lektor: Věra Havlová - Školící středisko PhDr. Olgy Huspekové,Praha
  - Spisová služba a archivnictví v praxi - Mgr. Oldřich Bednář, vzdělávací agentura SCIENS
 • 2014
  - Hyperlordotické držení těla, lektor: Věra Havlová, Školící středisko PhDr. Olgy Huspekové,   Praha
  - Pilates & pomůcky, Školící středisko PhDr. Olgy Huspekové, Praha
  - Pilates pro rehabilitaci – Wellness.cz, Praha, doc. Eva Blahušová
  - Pilates & těhotné, lektor: Olga Huspeková, Školící středisko PhDr. Olgy Huspekové, Praha
  - Pilates & izolace, lektor: Eva Behenská, Školící středisko PhDr. Olgy Huspekové, Praha
  - Pánevní dno & dech, lektor: Eva Behenská, Školící středisko PhDr. Olgy Huspekové, Praha
  - Jóga a zdravotní cvičení jako možný zdroj inspirace pro lekce pilates, lektor: Věra Havlová,
    Školící středisko PhDr. Olgy Huspekové, Praha
  - Rekvalifikační kurz: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pohybové   metody Pilates - Školící středisko PhDr. Olgy Huspekové,Praha
 • 2013
  - Seminář o poskytování první pomoci - SINEA, vzdělávací agentura Brno
 • 2012
  - Rekvalifikační kurz Instruktor fitness – Active Wellness s.r.o., Praha
  - Rekvalifikační kurz Výživového poradenství – Active Wellness s.r.o., Praha
  - Kurz školení v kognitivně behaviorální terapie obezity – STOB Praha
  - Poskytování informací ze správních spisů – IVS Praha
  - Nové právní předpisy ve zdravotnictví - IVS Praha
 • 2011
  - Zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve zdravotnictví – Min. vnitra ČR
 • 2010
  - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví – Legisservis s.r.o.
 • 2006 – 2008
  - Rozvoj osobnostních kompetencí lektorů, konzultantů, učitelů a řídících pracovníků působících v oblasti   dalšího profesního vzdělávání – DDM Rokycany ve spolupráci se ZČU Plzeň a AMU Praha
 • 2005 – 2007
  - Pedagogická způsobilost k učitelství odborných předmětů na SŠ - Západočeská univerzita v Plzni,   Pedagogická fakulta
 • 2007
  - Příprava administrátorů a předkladatelů projektů na programové období strukturálních fondů v letech   2007 – 2013; Fondy EU v letech 2007 -2013, evropský rámec a jeho aplikace v ČR - Berman Group,   v.o.s., Ústí nad Labem
 • 2009
  - Kurz maskéra ČČK - Ú ČČK Praha
 • 2008
  - Fórum výchovy ke zdraví – Kalokagathie s.r.o., Praha
 • 2007
  - Správní právo I – Krajské centrum vzdělávání Plzeň
  - Základy mezinárodního humanitárního práva – Ú ČČK Praha
 • 2004
  - Kurz zdravotnického instruktora ČČK – Ú ČČK Praha (včetně následného doškolování)
 • 2001
  - Kurz pro školní metodiky prevence – Univerzita Palackého v Olomouci