"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

Nabídka školení v oblasti první pomoci – pro firmy, státní instituce

Školení zaměstnanců v oblasti první pomoci - určeno pro soukromé firmy, státní organizace a instituce nepracující v oblasti práce s dětmi a mládeží v rámci BOZP - určeno především pro zaměstnance, vedoucí pracovníky, (max. počet účastníků je 30 osob na jedno školení)
* (2 vyučovací hodiny) – cena zahrnuje lektorování, studijní materiály pro každého zaměstnance: 1.850,-Kč + doprava lektora na místo školení Kč/km
- výstup: potvrzení o proškolení zaměstnanců pro zaměstnavatele

Kurz první pomoci pro širokou veřejnost a zaměstnance - 4 hodinové intenzivní školení první pomoci zaměřené na život zachraňující úkony, kde je kladen především důraz na praktický nácvik první pomoci (bez ohledu na věk), (max. počet účastníků je 15 osob na jedno školení)
* (4 vyučovací hodiny) - cena zahrnuje lektorování, materiály určené k výuce /skripta, spotřebovaný zdravotnický materiál/ pro každého zúčastněného: 490,-Kč/na osobu + doprava lektora na místo školení Kč/km. V případě konání školení v pronajatých prostorech se k celkové částce za osobu rozpočte částka za pronájem výukové místnosti v Rokycanech a v Plzni. - výstup: osvědčení pro každého o absolvovaném školení

Doprava se započítává do celkové částky školení.
Školení či besedu je možno „ušít na míru“ dle požadavků zadavatele. Vše záleží na domluvě. Uvedené ceny jsou smluvní, v případě dlouhodobé spolupráce je možné získat slevu.
(1 vyučovací hodina = 45 minut)

školení