"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

Nabídka školení a besed v oblasti první pomoci – pro školy, školské instituce a neziskové

Školení zaměstnanců v oblasti první pomoci – školy - určeno pro školské instituce, organizace pracující
v oblasti práce s dětmi a mládeží, neziskové organizace - určeno pro zaměstnance, vedoucí pracovníky a ostatní pracovníky.
* (2 vyučovací hodiny) – cena zahrnuje lektorování, studijní materiály pro určené pro zaměstnance ve 2 ks výtiscích na rozmnožení, bez ohledu na celkový počet zaměstnanců: 1350,- Kč + doprava lektora na místo školení Kč/km
- výstup: potvrzení o proškolení zaměstnanců pro zaměstnavatele

Kurz první pomoci pro širokou veřejnost a zaměstnance - 4 hodinové intenzivní školení první pomoci zaměřené na život zachraňující úkony, kde je kladen především důraz na praktický nácvik první pomoci (bez ohledu na věk), (max. počet účastníků je 15 osob na jedno školení)
* (4 vyučovací hodiny) - cena zahrnuje lektorování, materiály určené k výuce /skripta, spotřebovaný zdravotnický materiál/ pro každého zúčastněného: 490,-Kč/na osobu + doprava lektora na místo školení Kč/km. V případě konání školení v pronajatých prostorech se k celkové částce za osobu rozpočte částka za pronájem výukové místnosti v Rokycanech a v Plzni.
- výstup: osvědčení pro každého o absolvovaném školení

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (Akreditováno MŠMT)
- náplň kurzu je v souladu s metodickým pokynu MŠMT - Ochrana člověka za mimořádných událostí (max. počet účastníků je 20 osob na jedno školení). Školení je zejména určeno pro pedagogické pracovníky, ale i pro osoby pracující v oblasti práce s dětmi a mládeží, pracovníky neziskových organizací apod.
* (20 vyučovacích hodin) - cena zahrnuje lektorování, materiály určené k výuce /skripta, spotřebovaný zdravotnický materiál/ pro každého zúčastněného, dopravu lektora na místo školení v rámci okresu Rokycany a Plzeň-město: 900,- Kč/ na osobu.
- výstup: osvědčení akreditované MŠMT pro každého s neomezenou platností

Zdravotník zotavovacích akcí (pro pedagogické pracovníky) - náplň kurzu je v souladu s vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění, (max. počet účastníků je 14 osob na jedno školení). Školení je určeno zejména pro pedagogické pracovníky.
* (40 vyučovacích hodin) - cena zahrnuje lektorování, materiály určené k výuce /skripta, spotřebovaný zdravotnický materiál/ pro každého zúčastněného, dopravu lektora na místo školení v rámci okresu Rokycany a Plzeň-město: 2.100,- Kč/ na osobu.
- výstup: osvědčení akreditované MŠMT pro každého s neomezenou platností

První pomoc zážitkem pro děti (MŠ, ZŠ, dětské skupiny, tábory, atd.) - jedná se o program pro děti všech věkových kategorií zaměřený na výuku první pomoci formou zážitkové pedagogiky. Zahrnuje základy první pomoci + realisticky namaskovaná zranění s následným ošetřením.
* (2 vyučovací hodiny), cena zahrnuje lektorování, spotřebovaný materiál: 850,- Kč (max. počet žáků 32) + dopravu lektora do místa školy Kč/km (vše zahrnuto v ceně za školení)

Beseda určena pro žáky ZŠ - I. stupeň - jedná se o seznámení žáků I. stupně s důležitostí poskytování první pomoci, prevencí úrazů a se základy první pomoci a možnosti využití v reálných situacích.
* (2 vyučovací hodiny), cena zahrnuje lektorování, spotřebovaný materiál: 550,- Kč (max. počet žáků 32) + dopravu lektora do místa školy Kč/km (vše zahrnuto v ceně za školení)

Beseda určena pro žáky ZŠ - II. stupeň - jedná se o rozšíření znalostí z oblasti první pomoci, prevence úrazů, seznámení s resuscitací a možností praktického nácviku a život zachraňujícími úkony a využití v reálných situacích.
* (2 vyučovací hodiny.), cena 600,-Kč (max. počet žáků 32) + dopravu lektora do místa školy Kč/km (vše zahrnuto v ceně za školení)

Beseda určena pro žáky a studenty SŠ, SOU - navazuje na předcházející dva moduly, ale též seznamuje účastníky se základními znalostmi poskytování první pomoci, včetně praktického nácviku resuscitace.
* (2 vyučovací hodiny.), cena 650,-Kč (max. počet žáků 32) + dopravu lektora do místa školy Kč/km (vše zahrnuto v ceně za školení)

Doprava se započítává do celkové částky školení. Vzhledem k omezeným finančním možnostem školy doporučuji, aby se na úhradě za besedy podíleli žáci finančním příspěvkem cca 30,-- Kč, samozřejmě v rámci besedy každý žák dostane drobný dárek, odměnu. Školení či besedu je možno „ušít na míru“ dle požadavků zadavatele. Vše záleží na domluvě. Uvedené ceny jsou smluvní, v případě dlouhodobé spolupráce je možné získat slevu.
(1 vyučovací hodina = 45 minut)