"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

Realistické maskování zranění pro školy, instituce, IZS,... – nabízím realistické maskování poranění.
Jedná se o maskování autentických poranění různého druhu. Záleží na zakázce a požadavku. Cena je smluvní a je závislá na druhu poranění, počtu namaskovaných osob a spotřebovaném materiálu + doprava maskéra Kč/km.

Příklady namaskovaných poranění (vlastní práce):

Cizí těleso v ráně:
Cizí těleso v ráně

Popáleniny I. a II. stupně:
Popáleniny I. a II. stupně