"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

 • „Školení v oblasti zásad ruční manipulace s břemeny v rámci prevence vertebrogenních onemocnění“ – školení zahrnuje: legislativní rámec při manipulaci s břemeny, anatomii pohybového aparátu, pohybové stereotypy, mýty o bolestech zad, zásady správné manipulace s břemeny, nejčastější příčiny pracovních úrazů při manipulaci s břemeny, praktické ukázky a základní cviky pro možnou rehabilitaci páteře. (max. počet účastníků je 30 osob na jedno školení)
  *(2 vyučovací hodiny) – cena zahrnuje lektorování, studijní materiály pro každého: 1.100,-Kč + doprava lektora na místo školení Kč/km - výstup: potvrzení o proškolení pro zaměstnavatele /objednavatele

 • „Zdravý životní styl“ – seminář seznamuje posluchače s komponenty zdravého životního stylu a nastiňuje možnost jak svůj dosavadní životní styl změnit ve prospěch sebe samotného. Je zde vyzdvihována oblast prevence, výživy a pohybové aktivity. (max. počet účastníků je 30 osob na jedno školení)
  *(2 vyučovací hodiny) – cena zahrnuje lektorování, informační leták ze semináře pro každého:
  800,-Kč + doprava lektora na místo školení Kč/km

 • „Optimální výživa pro současného člověka, aneb jak se správně stravovat“ – seminář je zaměřen na seznámení s tím, co má strava každého člověka obsahovat. Charakterizuje poměr bílkovin, sacharidů a tuků ve stravě v souvislosti s pitným režimem a pohybovou aktivitou. (max. počet účastníků je 30 osob na jedno školení)
  *(2 vyučovací hodiny) – cena zahrnuje lektorování, informační leták ze semináře pro každého:
  800,-Kč + doprava lektora na místo školení Kč/km

 • „První pomoc pro každého z nás“ – přednáška zahrnující základní oblasti poskytování první pomoci a seznámení posluchačů s tím, co by měli umět a zvládnout při poskytování první pomoci, kde se můžou sami naučit první pomoc poskytnout. (max. počet účastníků je 30 osob na jedno školení)
  *(2 vyučovací hodiny) – cena zahrnuje lektorování, informační leták ze semináře pro každého:
  800,-Kč + doprava lektora na místo školení Kč/km

 • Další přednášky a semináře dle požadavků zadavatele (samozřejmě s ohledem na specializaci lektora).

Doprava se započítává do celkové částky školení.
Při potřebě proškolení většího počtu zúčastněných osob na jednou, je třeba individuálně projednat s lektorem. Školení je možno „ušít na míru“ dle požadavků zadavatele. Vše záleží na domluvě. Uvedené ceny jsou smluvní, v případě dlouhodobé spolupráce je možné získat slevu.
(1 vyučovací hodina = 45 minut)