"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

Školení a kurzy pro pedagogické pracovníky

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (Akreditováno MŠMT)
- náplň kurzu je v souladu s metodickým pokynem MŠMT - Ochrana člověka za mimořádných událostí (max. počet účastníků je 20 osob na jedno školení). Školení je zejména určeno pro pedagogické pracovníky, ale i pro osoby pracující v oblasti práce s dětmi a mládeží, pracovníky neziskových organizací apod.
* (20 vyučovacích hodin) - cena zahrnuje lektorování, materiály určené k výuce /skripta, spotřebovaný zdravotnický materiál/ pro každého zúčastněného, dopravu lektora na místo školení v rámci okresu Rokycany a Plzeň-město: 900,- Kč/na osobu.
- výstup: osvědčení akreditované MŠMT pro každého s neomezenou platností

Zdravotník zotavovacích akcí (pro pedagogické pracovníky) (Akreditováno MŠMT)
- náplň kurzu je v souladu s vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění, (max. počet účastníků je 14 osob na jedno školení). Školení je určeno zejména pro pedagogické pracovníky.
* (40 vyučovacích hodin) - cena zahrnuje lektorování, materiály určené k výuce /skripta, spotřebovaný zdravotnický materiál/ pro každého zúčastněného, dopravu lektora na místo školení v rámci okresu Rokycany a Plzeň-město: 2.100,- Kč/ na osobu.
- výstup: osvědčení akreditované MŠMT pro každého s neomezenou platností

Školení zaměstnanců v oblasti první pomoci – školy - určeno pro školské instituce, organizace pracující v oblasti práce s dětmi a mládeží, neziskové organizace - určeno pro zaměstnance, vedoucí pracovníky a ostatní pracovníky.
* (2 vyučovací hodiny) – cena zahrnuje lektorování, studijní materiály pro určené pro zaměstnance ve
2 ks výtiscích na rozmnožení, bez ohledu na celkový počet zaměstnanců: 1350,- Kč + doprava lektora na místo školení Kč/km
- výstup: potvrzení o proškolení zaměstnanců pro zaměstnavatele

Doprava se započítává do celkové částky školení.
Školení či besedu je možno „ušít na míru“ dle požadavků zadavatele. Vše záleží na domluvě. Uvedené ceny jsou smluvní, v případě dlouhodobé spolupráce je možné získat slevu.
(1 vyučovací hodina = 45 minut)