"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

Pilates pro začátečníky 1.10.2019
Od října 2019 cvičíme každý čtvrtek od 17:10 – 18:00 hodin, tělocvična ZŠ Rokycany, ulice Míru 64. Sraz před ZŠ (před vchodem z ul.Míru) v 17:00 hodin. Rezervace NUTNÁ - pomocí SMS minimálně tři hodiny před začátkem. Těším se na Vás! /více/
Akreditace MŠMT 9.9.2019
Naše vzdělávací instituce získala akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j.MŠMT-15724/2019-1).
Jedná se vzdělávací programy:
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Zdravotník zotavovacích akcí.
Kurzy a školení první pomoci 20.1.2018
Nabízíme kurzy a školení první pomoci (zdravovědy) v rámci pravidelných proškolování pro firmy, státní organizace, neziskové organizace, školy a školská zařízení ale i pro jednotlivce. /více/