"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

Pilates pro začátečníky 1.7.2022
Aktuální informace o cvičení najdete na facebookové stránce: Pohybové Studio JS
V případě zájmu nezapomeňte na rezervaci pomocí SMS.
Akreditace MŠMT 9.9.2019
Naše vzdělávací instituce získala akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j.MŠMT-15724/2019-1).
Jedná se vzdělávací programy:
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Zdravotník zotavovacích akcí.
Kurzy a školení první pomoci 20.1.2018
Nabízíme kurzy a školení první pomoci (zdravovědy) v rámci pravidelných proškolování pro firmy, státní organizace, neziskové organizace, školy a školská zařízení ale i pro jednotlivce. /více/